Akistata Nr.38 (2021 m.)

Gauti padirbtų euro banknotų vis sunkiau

Lietuvos bankas skelbia, kad šį pirmąjį pusmetį buvo ištirti ir iš apyvartos išimti 459 vienetai padirbtų eurų (428 kupiūros ir 31 moneta). Tai 34 procentais mažiau, palyginti su analogišku laikotarpiu pernai. Savotiškas paradoksas: grynųjų pinigų nuolat daugėja, o padirbtų – mažėja.

Lietuvoje euras buvo įvestas 2015 metų sausio 1 dieną. Ir iš karto rinkoje plūstelėjo netikrų šių pinigų banga. Tuomet per vieną mėnesį buvo pradėta apie 200 ikiteisminių tyrimų, o iš apyvartos buvo išimta apie 250 suklastotų banknotų. Šiemet iš viso konfiskuotos tik 428 kupiūros. Prieš keletą metų dabar jau nuteisti 7 kauniečiai pagamino šimtą kartų daugiau – 55 995 vienetus 50 nominalo euro banknotų, kurių vertė – 2 799 750 eurų. Tuo metu Lietuvos teismuose pagal Baudžiamojo kodekso 213-ąjį straipsnį – netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas arba realizavimas – kasmet buvo išnagrinėjama apie pusšimtis bylų. Dabar teismuose rezonansinių bylų dėl pinigų padirbinėjimo nėra, nors apskritai pinigų padirbinėtojai iš Lietuvos yra pagarsėję visame pasaulyje kaip itin profesionalūs pinigų klastotojai.

Kai kurios anksčiau į rinką paleistos kupiūros buvo tokios kokybiškos, kad jų neatpažindavo nei patyrę ir specialius aparatus turintys kasininkai, nei bankomatai. Jose buvo hologramos, vandens ženklai, kitos apsaugos priemonės. Po ankstesnių netikrų pinigų padirbėjų demaskavimo į Lietuvos kriminalistinių tyrimų centrą atvažiuodavo ekspertai iš užsienio, kad pažiūrėtų į suklastotus eurus kaip į retenybę. Svečiai yra pripažinę, jog mūsų šalis – viena pirmaujančių Europos Sąjungos šalių, kurioje eurų klastotojai pasiekę itin aukštą meistriškumo lygį.

Kalėdamas Pravieniškėse uždirbo tūkstančius

Dėl per mažo kameros ploto Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (PN-AK) skundęsis Nerijus Vaidelys (46 m.) iš Lietuvos prisiteisė 10 800 eurų. Tokį sprendimą šio mėnesio pradžioje paskelbė Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT).

„Teismo vertinimu, Valstybė nepateikė jokių dokumentų, kurie leistų kvestionuoti sprendimus, kuriuos priėmė nacionaliniai teismai, todėl (…) konstatuojama, kad nuteistojo įkalinimo sąlygos pažeidė 3-ąjį Konvencijos straipsnį“, – rašoma nutartyje.

Į Strasbūro teismą kreipęsis nuteistasis nurodė, kad Pravieniškių PN-AK laisvės atėmimo bausmę atliko nuo 2014-ųjų vasario pradžios iki 2016 metų liepos pabaigos – 672 dienas. Šiuo metu šis vyras laisvės atėmimo bausmę atlieka Alytaus PN. O tuo metu jis buvo apgyvendintas bendrabučio tipo kameroje Pravieniškių PN-AK, kurioje vienam žmogui teko tik 2,76 kv. metrų asmeninės erdvės. Tai – mažiau, nei Lietuvoje nustatytas 3,1 kv. m nuteistajam reikalavimas.

Savo teises apginti siekęs nuteistasis pirmiausia kreipėsi į Lietuvos teismus. Skunde jis nurodė ne tik per mažas apgyvendinimo patalpas. Jis tvirtino, kad įkalinimo įstaigoje trūko sanitarinių mazgų, nebuvo šalinamas grybelis, nebuvo šilto vandens, nesilaikyta priešgaisrinės saugos reikalavimų, buvo netinkamos lovos, jį nuolat kandžiojo blakės, o patalpose buvo pilna ir kitų rūšių nariuotakojų.

Ir nors tėvynėje teismai nuteistajam priteisė žalos atlyginimą, tačiau vyrui to nepakako ir jis kreipėsi į EŽTT.

Pasaulio pabaigą pranašai skelbė jau ne vieną kartą

„Akistatoje“ (33 numeryje), straipsnyje „Pasaulio pabaiga nenumaldomai artėja“, rašėme, kad pasaulį pribaigs ne kokia nors branduolinė bomba ar virusas, o klimato šilimas. Apie pasaulio pabaigą kalba ir kalbėjo ne vienas pranašautojas, apie tai rašoma Vedų knygose, indų epuose, Biblijoje.

Dar tarpukariu Lietuvoje buvo labai populiarios Mikaldos pranašystės, kuriose apie pabaigą kalbama Biblijos tekstais. 1990 metais leidykla „Matrica“ pagal 1924-ųjų leidinį yra išleidusi 578 metais prieš Kristaus gimimą gyvenusios Mikaldos – Sabijos karalienės –pranašavimus. Leidėjas rašo, kad Mikaldos pranašavimai buvo surašyti devyniose knygose, bet iš jų pasiliko tiktai trys, „kurias Tarkvinas Priskus, Rymo karalius, už didžius pinigus nupirko ir užlaikė lig šiam laikui“. Kas buvo parašyta dingusiose šešiose knygose, taip niekas ir nesužinojo, nes jos buvo sudegintos, o likusių trijų turinys tapo žinomas.

Skaitant karalienės pranašavimus galima daryti išvadą, kad pasaulio pabaiga jau netoli. Mikalda pranašauja, kad bus 12 ženklų, rodančių artėjančią pabaigą (Čia ir toliau citatų kalba netaisyta)..

„Pirmasis ženklas bus tas, kad žmonės daugiau jieškos maisto po žeme, negu ant žemės, nes kasis giliau kaip 300 sieksnių, kas rūdą, anglis, visokius brangius daiktus darys geležį, be arklių važinės, per keletą mylių susikalbės ir t. t., sunku čia viską išpasakoti, kokius stebuklingus daiktus darys iš žemės, o tai vis bus ženklu, kad ateina ta baisioji valanda, paskutiniojo Teismo diena.

Antras ženklas bus tokis, kad prasidės didžios prekystės ir vežiojimas tavorų iš vienos viešpatystės į kitą. Važiuojant ir prekiaujant bus dideli prigaudinėjimai, kiekvienas darys didžiausias neteisybes, kad tik artimo turtą sumažinti, o savo padauginti. 

Trečias ženklas toks, kad tarpe žmonių neteisingumas bus kuo didžiausias: žmonių širdįs bus paskendusios melagystėse, apgavystėse ir begaliniame troškime turtų, o meilės Dievo ir artimo nė už skatiką; rankos bus trumpos davimui, o ilgos ėmimui“.

Galima tikėti, galima netikėti tomis pranašystėmis, bet stebina tai, kad žmonės prieš tūkstančius metų numatė tai, kas įvyks…

akistata
akistata
akistata
akistata
akistata
akistata