TAISYKLĖS

Prenumeratorius (užsakovas):

 • Pateikia visą informaciją, reikalingą kokybiškam prenumeratos įsipareigojimų vykdymui. Jei prenumeratorius pateikia neteisingą/nepilną informaciją, Leidėjas neprisiima atsakomybės už kokybišką užsakymo vykdymą.
 • Užtikrina, kad turi patikimą, lengvai prieinamą, saugią pašto dėžutę. Ant pašto dėžutės turi būti nurodytas buto numeris, adresas arba pavardė.
 • Apmoka užsakymą numatytu laiku. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.
 • Turi galimybę keisti prenumeratos pristatymo adresą, parašęs paklausimą per svetainę arba el. paštu prenumerata@leidiniugrupe.lt.
 • Gali anuliuoti prenumeratos užsakymą siųsdamas raštišką pareiškimą, kuriame būtų nurodyta prenumeratos anuliavimo priežastis. Pareiškime prenumeratorius privalo nurodyti banko sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai, numerį. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu su papildomomis dovanomis.

Leidėjas:

 • Pasirūpina leidinio pristatymu prenumeratoriui.
 • Priima ir nagrinėja prenumeratorių pretenzijas.
 • Nedelsiant sprendžia su prenumeratos pristatymu susijusias problemas, jei jos susidarė dėl Leidėjo kaltės.
 • Kompensuoja leidinių trūkumą arba pratęsia prenumeratos terminą, jei prenumeratorius negavo leidinių, nors teisingai įvykdė savo įsipareigojimus.
 • Nustato prenumeratos kainas.

Prenumeratos pratęsimas

 • Baigiantis prenumeratos laikotarpiui, leidėjas turi teisę prenumeratoriui nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar pristatymo adresu pateikti pasiūlymą pratęsti prenumeratos užsakymą.

Skundų nagrinėjimo tvarka

 • Prenumeratoriui negavus užsakyto leidinio arba gavus brokuotą leidinį, prašome apie tai pranešti prenumeratos skyriui telefonu 8 5 2059 858, el. paštu prenumerata@leidiniugrupe.lt arba paklausimu per svetainę.

Prenumeratoriaus asmens duomenų tvarkymas

 • Prenumeratorius (užsakovas) sutinka, kad LEIDINIUGRUPE.LT saugos ir tvarkys prenumeratoriaus duomenis – vardas ir pavardė, el.pašto adresas, adresas, tel.numeris.

Papildoma informacija

 • Reklaminių bukletų ir mėginukų komplektacijos prie žurnalo gali skirtis prekybos vietose ir prenumeruojamuose žurnaluose.