Leidinys atstovauja profesionalią ir sąžiningą Lietuvos žiniasklaidą.

Pagrindinė žurnalo domėjimosi sritis – gamta ir jos bene svarbiausia dalis – įvairialypis miškų pasaulis. Tačiau leidinyje nemažai rašoma ir apie kitas mūsų gyvenimo sritys – atsinaujinančią energetiką, ekologiją, kultūrą, istoriją, žmogaus sveikatą, klimato kaitą, keliones bei kitką.

Leidinyje publikuojamos diskusijos, įvairios nuomonės bei jų sankirtos,  pateikiami  skirtingi požiūriai svarbiais mūsų gyvenimo klausimais.

Išeina kartą per mėnesį, per metus – 12 žurnalų.